Technic Fit Sharp Contour Brush

฿ 440

แปรงหัวตัดที่ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการคอนทัวร์ใบหน้า เปลือกตา สันจมูก ให้การเกลี่ยดูเป็นธรรมชาติ และใช้ได้กับทุกเนื้อผลิตภัณฑ์

แปรงหัวตัดที่ออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการคอนทัวร์ใบหน้า เปลือกตา สันจมูก ให้การเกลี่ยดูเป็นธรรมชาติ และใช้ได้กับทุกเนื้อผลิตภัณฑ์

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง 3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping