Technic Fit Gradation Contour Brush

฿ 600

แปรงแต่งหน้าที่ออกแบบมาสำหรับการเฉดดิ้งใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหัวแปรงที่สามารถใช้กับเฉดสีที่แตกต่างได้ 2 ด้าน ทำให้คุณเฉดดิ้งได้อย่างมืออาชีพ

แปรงแต่งหน้าที่ออกแบบมาสำหรับการเฉดดิ้งใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยหัวแปรงที่สามารถใช้กับเฉดสีที่แตกต่างได้ 2 ด้าน ทำให้คุณเฉดดิ้งได้อย่างมืออาชีพ

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง 3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping