Super Slim Proof Gel Pencil Liner

฿ 330

อายไลน์เนอร์ขนาดเล็กเพียง 1.5 มม. ให้สีสันสดใส เนื้อนุ่ม เขียนง่ายกับดวงตา และติดทน ไม่เลอะระหว่างวัน


Clear selection

หมุนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยและเขียนบริเวณที่ต้องการ อย่าลืมปิดฝาหลังการใช้ เพื่อไม่ให้เนื้อดินสอแห้ง

Tip! ระวังอย่ากดแรงเพราะดินสอมีขนาดเล็กอาจะทำให้หักง่าย

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้
2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง
3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน

Option

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


close qshop

Shopping