สนุกกับการทาเล็บด้วย Play Nail ทุกวัน

How To Use

1.เริ่มด้วยการทำความสะอาดเล็บจากนั้นทาเบสโค้ท
2.ทายาทาเล็บซ้ำ 2-3 รอบ
3.เมื่อแห้งแล้วเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบสีเล็บแล้วทิ้งให้แห้ง

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้
2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง
3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน