พัฟที่มี 2 คุณสมบัติ ช่วยให้แต่งหน้าได้ 2 สไตล์ แม้ใช้กับผลิตภัณฑ์เดียวกัน

How To Use

หลังจากทารองพื้นหรือบีบีครีม แตะผลิตภัณฑ์ด้วยพัฟและค่อยๆ กดลงบนผิวหน้า

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้
2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง
3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping