My Beauty Tool Tweezers

฿ 110

แหนบ ใช้กำจัดขนคิ้ว หรือกำจัดขนส่วนอื่นๆ ตามที่ต้องการ

ใช้สำหรับถอนขนคิ้วหรือจับสิ่งของเล็กๆ

คำเตือน

ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้


close qshop

Shopping