ดึงแผ่นกระดาษซับมันจากกล่อง ซับลงบนผิวหน้าที่มีความมันส่วนเกินได้ตามต้องการ

คำเตือน

ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้


close qshop

Shopping