Mascara Remover 80ml (New)

ล้างมาสคาร่าออกได้ภายในครั้งเดียวด้วยน้ำยาล้างมาสคาร่าวันช็อต

Mascara Remover

How To Use

หยดน้ำยาลงบนสำลีแล้วเช็ดบริเวณที่ทามาสคาร่า

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกทันที 3. เก็บให้พ้นมือเด็ก 4. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping