Cotton Pads Silky Puff

฿ 120

สำลีแผ่นเช็ดหน้าแบบบาง แนบสนิทชิดกับใบหน้า และแผ่นชีทที่เนียนนุ่ม 2 ชั้น จึงไม่เป็นขุย (บรรจุ 80 แผ่น)

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง 3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping