Cotton Pads Plain

฿ 40

สำลีแผ่นเช็ดหน้า ทำจากฝ้าย 100% ปราศจากสารเรื่องแสง สามารถทำความสะอาดใบหน้าได้อย่างอ่อนโยน ด้วยการดูดซึมสิ่งสกปรก (บรรจุ 80 แผ่น)

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง 3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping