แปรงเอนกประสงค์ที่มีขนแปรงหนานุ่ม ในรูปทรงแนบกับใบหน้าและเพิ่มความติดทนและปกปิดมากยิ่งขึ้น

How To Use

1. แตะ Any Cushion Cream Filter ในปริมาณที่เหมาะสม
2. ค่อยๆ ทาลงบนใบหน้า โดยเน้นบริเวณกรอบหน้าเป็นอันดับแรก
3. จากนั้นทาลงบริเวณ T-Zone โดยค่อยๆ ทาเป็นชั้นบางๆ
4. ค่อยๆ แตะลงบนใบหน้าเบาๆ เพื่อลบรอยแปรงบนใบหน้า

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้
2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง
3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน


close qshop

Shopping