Any Balm Blusher

฿ 250

บล้ชออนเนื้อบาล์ม ช่วยให้แก้มดูน่ารักสดใส


Clear selection

ใช้พัฟแตะเนื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณหนึ่ง แล้วเกลี่ยเบาๆบริเวณแก้ม

Caution

1. ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ 2. อย่าเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดและอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสแสงแดดโดยตรง 3. หากมีอาการเนื่องจากการใช้เครื่องสำอาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน

Option

#1 Red, #2 Pink, #3 Coral


close qshop

Shopping