[Beauty A to Z] เคล็ดลับให้พวงแก้มอมชมพูสำหรับออกเดท! เทคนิคการใช้บลัชออน

beauty_list04

[Beauty A to Z] เคล็ดลับให้พวงแก้มอมชมพูสำหรับออกเดท! เทคนิคการใช้บลัชออน

[Beauty A to Z] เคล็ดลับให้พวงแก้มอมชมพูสำหรับออกเดท! เทคนิคการใช้บลัชออน

เคล็ดลับให้พวงแก้มอมชมพูสำหรับวันออกเดท
แก้มสีชมพูเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดท เทคนิคการใช้บลัชออน
ถ้าใช้บลัชเชอร์ไม่ถูกตำแหน่งบนใบหน้าจะดูไม่เป็นธรรมชาติ
จึงต้องเกลี่ยให้เป็นธรรมชาติ